Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-23-2013-02

RK-23-2013-02.doc  RK-23-2013-02pr01.xls  RK-23-2013-02pr02.pdf  RK-23-2013-02pr03.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-23-2013-02
NázevNávrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuKrajská komise pro hodnocení obcí krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 vyhlásila dne 18. 6. 2013 výsledky za Kraj Vysočina. Cílem soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se celkem přihlásilo 28 obcí z Kraje Vysočina. Krajská komise určila vítěze - obec Jámy, okr. Žďár nad Sázavou (viz příloha RK-23-2013-02, př. 2), která postoupí do celostátního kola. Dále byla udělena obcím následující ocenění:

Zlatá stuha - krajský vítěz
Obec: Obec Jámy, okres: Žďár nad Sázavou
Odůvodnění:
Obec o svých kvalitách přesvědčuje konkrétními aktivitami směřujícími ke zlepšení kvality života v obci, prezentace obce v rámci soutěže Vesnice roku měla vzestupnou tendenci.

Modrá stuha - za společenský život
Obec: Ořechov, okres: Žďár nad Sázavou
Bílá stuha - za činnost mládež
Obec: Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec: Dlouhé, okres: Žďár nad Sázavou
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Čáslavice, okres: Třebíč
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec: Martínkov, okres: Třebíč
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova
Obec: Milasín, okres: Žďár nad Sázavou
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Obec: Hodice, okres: Jihlava
Diplom za činnost divadelního souboru
Obec: Radostín nad Oslavou, okres: Žďár nad Sázavou
Diplom za podporu využívání volného času
Obec: Libice nad Doubravou, okres: Havlíčkův Brod
Diplom za společenský život
Obec: Želetava, okres: Třebíč
Diplom za zapojení všech složek obce do veřejného života
Obec: Kožichovice, okres: Třebíč
Diplom za příkladný rozvoj obce
Obec: Jiřice, okres: Pelhřimov

Čestné uznání za mezinárodní spolupráci
Obec: Bory, okres: Žďár nad Sázavou
Čestné uznání za příkladnou péči o kulturní dědictví
Obec: Myslibořice, okres: Třebíč
Návrh řešení Obce oceněné v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 věnují velkou pozornost rozvoji venkova. Soutěž má smysl nejen pro ocenění rozsáhlé činnosti obecních zastupitelstev a občanských aktivit, ale také jako účinný propagátor venkova, jako slušně vedená lobby ve prospěch podmínek života na venkově, jako veřejný projev všeho toho, čím venkov přispívá k budování našeho kraje. Proto se patří poděkovat všem obcím, které se zúčastnily této soutěže.
Na základě výše zmíněného navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) radě kraje poskytnout finanční dary oceněným obcím dle přílohy RK-23-2013-02, př. 1. S poskytnutím darů vítězům krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 bylo počítáno při sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 v kapitole Regionální rozvoj. Vzor darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru je obsahem přílohy RK-23-2013-02, př. 3. Na základě doporučení hodnotitelské komise ORR navrhuje rozdělit částku 500 000.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 je na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje uvažována částka 580 000 Kč na realizaci soutěže Vesnice roku.

Odbor informatiky
Dary byly zaevidovány v systému eDotace - ID O00703
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-23-2013-02, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-23-2013-02, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-23-2013-02, př. 3.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 20. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz