Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-09

RK-22-2013-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-22-2013-09
NázevNávrh na zařazení nové akce ÚSP Lidmaň - Rekonstrukce drenážního systému do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 1 do přílohy M 7
Zpracoval J. Lukáš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7.
Bylo zjištěno, že do objektu zděného oddělení, v areálu ÚSP Lidmaň, dokončeného v roce 2006, zatéká voda z podloží. V roce 2012 byly provedeny záchranné práce na odstranění tohoto problému. Byly provedeny drenáže ve štítech budovy u severozápadní stěny včetně osazení monitorovacích šachet. Situace v objektu se nezměnila a stále dochází k zatékání dovnitř a následnému vzedmutí podlahových krytin (dlažby). Je nutné propojit výše jmenované drenáže a vyústit je do kanalizace.
Návrh řešení OM navrhuje zařadit akci ÚSP Lidmaň - Rekonstrukce drenážního systému do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
Dále OM navrhuje provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve zvýšení přílohy M7- Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 0,6 mil. Kč, při současném snížení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 0,6 mil. Kč (akce ZŠ a PŠ U Trojice Havl. Brod - Oprava fasády a oken , ORG 1310100000).
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ÚSP Lidmaň - Rekonstrukce drenážního systému do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích;
schvaluje
rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve zvýšení přílohy M7- Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 0,6 mil. Kč, při současném snížení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 0,6 mil. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz