Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-97

RK-39-2012-97.doc
Číslo materiálu97
Číslo jednacíRK-39-2012-97
NázevZměna v zastoupení Kraje Vysočina v Radě projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu v zastoupení Kraje Vysočina v Radě projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen Projekt ) .

Dne 30. 9. 2009 byla uzavřena Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině mezi Krajem Vysočina, ČEZ, a. s. a Střední průmyslovou školou Třebíč (zastupitelstvo kraje ji schválilo usnesením 0406/05/2009/ZK). V rámci této smlouvy smluvní strany mimo jiné dohodly ustanovení orgánů pro řízení a koordinaci realizace Projektu, a to Radu Projektu a Odbornou skupinu Projektu.
Rada Projektu je tříčlenná a každý smluvní partner do něj ustanoví jednoho zástupce a jeho náhradníka. Odborná skupina Projektu je devítičlenná a každý smluvní partner do něj ustanoví tři zástupce.
Marie Kružíková, zástupkyně Rady projektu za Kraj Vysočina, z důvodu změny oborové působnosti v radě kraje odstoupila z této pozice.
Návrh řešení Radě kraje je předložen k projednání návrh na ustanovení zástupce a jeho náhradníka v Radě Projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ustanovuje
Janu Fialovou, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, zástupkyní v Radě projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za Kraj Vysočina a ... jejím náhradníkem, a to dnem 4. 12. 2012.
Odpovědnost OŠMS
Termín 4. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz