Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-95

RK-39-2012-95.doc  RK-39-2012-95pr01.doc  RK-39-2012-95pr02.doc
Číslo materiálu95
Číslo jednacíRK-39-2012-95
NázevOdměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval5 Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina pro: jednání rady kraje č. 39/2012 dne 4. 12. 2012 zpracovali: K. Látera, V. Zelený, V. Trávníková, J. Dočkalová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší poskytnutí mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje přiznat mimořádné odměny ředitelům škol
a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na základě hodnocení úrovně výchovně - vzdělávací činnosti ve školním roce 2011/2012 dle bodů F - L stanovených ukazatelů. Návrhy výše odměn a jejich zdůvodnění tvoří přílohu č. 1 materiálu RK-39-2012-95. Stanovené ukazatele pro hodnocení tvoří přílohu č. 2 materiálu RK-39-2012-95.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-39-2012-95, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín prosinec 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz