Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-93

RK-39-2012-93.doc  RK-39-2012-93pr01.doc  RK-39-2012-93pr02.doc
Číslo materiálu93
Číslo jednacíRK-39-2012-93
NázevSouhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného daru pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední školu technickou Jihlava
Zpracoval P. Adam
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuOdbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Střední průmyslové školy Jihlava a Střední školy technické Jihlava žádost o vydání předchozího písemného souhlasu zřizovatele k uzavření darovací smlouvy na přijetí věcného daru od společnosti Festo, s.r.o., a sice: pro Střední průmyslovou školu Jihlava výukovou sadu TP1421_servo, lineární osu a manuál v hodnotě 78.330,26 Kč s DPH; pro Střední školu technickou Jihlava sadu 4 elektropneumatických ventilů 5/3 v hodnotě 10.773,22 Kč s DPH. Bližší podmínky daru jsou uvedeny v návrzích smluv, které jsou přílohou č. 1 a 2 materiálu RK-39-2012-93.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 15. 12. 2011 č. 9/2011 může příspěvková organizace nabýt darem do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. Funkci zřizovatele v tomto případě plní Rada Kraje Vysočina.
Radě kraje se proto navrhuje udělit předchozí souhlas k uzavření darovacích smluv se společností Festo, s.r.o. dle materiálů RK-39-2012-93, př. 1 a RK-39-2012-93, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálů RK-39-2012-93, př. 1 a RK-39-2012-93, př. 2.
Odpovědnost ředitel Střední průmyslové školy Jihlava, Střední školy technické Jihlava, OŠMS
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz