Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-84

RK-39-2012-84.doc  RK-39-2012-84pr01.doc
Číslo materiálu84
Číslo jednacíRK-39-2012-84
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii Chotěboř
Zpracoval4 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii Chotěboř pro: jednání rady kraje č. 39/2012 dne 4. 12. 2012 zpracoval (a): H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí věcného účelového daru do vlastnictví organizace.
Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí věcného daru odborné publikace na výuku VOŠ. Závazkem obdarovaného je použít darovanou věc výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy je uveden v materiálu RK-39-2012-84, př. 1.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele. Rada kraje je příslušná udělit souhlas s přijetím daru, a to podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálů RK-39-2012-84, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2012-84, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz