Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-83

RK-39-2012-83.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíRK-39-2012-83
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala příspěvková organizace Gymnázium, Střední oborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (dále jen škola) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

* Dne 16. 10. 2012 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o konvektomat Fagor HME 10-11, inventární číslo 29 522 508, pořizovací cena 206 462 Kč, zůstatková cena 9 471 Kč.

Konvektomat byl pořízen 1. 12. 1997, je poškozený. Náhradní díl, který je nezbytný k opravě, není již skladem a musel by být vyroben na zakázku. Oprava by byla nerentabilní,
což potvrdila servisní opravna. Na webových stránkách Kraje Vysočina byl nabídnut
od 17. 10. 2012 po dobu 14 dnů. Zájem neprojevila žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina. Škola navrhuje konvektomat prodat na náhradní díly firmě TeS spol. s r.o. Chotěboř, která má zájem zařízení odkoupit za 6 000 Kč.

* Dne 22. 10. 2012 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o 5 ks počítačů z počítačové učebny, inventární číslo 9-3, poměrná část pořizovací ceny 88 117,14 Kč, poměrná část zůstatkové ceny 16 136,40 Kč.

Počítačová učebna byla pořízena v roce 2004 jako soubor sedmi počítačů. Celková částka investice činila 123 364 Kč. Majetek není ještě zcela odepsán. Pět počítačů není plně funkčních a jsou již zastaralé. Byly nabídnuty na webových stránkách Kraje Vysočina
od 29. 10. 2012 po dobu 14 dnů. O počítače neprojevila zájem žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina. Škola navrhuje jejich likvidaci. Jednorázový odpis zůstatkové ceny
do nákladů nebude příčinou vzniku ztráty v hospodaření školy.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením konvektomatu Fagor HME a 5 ks počítačů z počítačové učebny, inventární číslo 9-3 z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem, Střední obornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-39-2012-83.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia, Střední odborné školy
Termín 31. 1. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz