Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-80

RK-39-2012-80.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-39-2012-80
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, podal žádost do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt s názvem Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu (dále jen projekt). Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo na základě doporučení výběrové komise ze dne 2. a 3. března 2011 o poskytnutí dotace na realizaci tohoto projektu, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/66.00066.
Výše provozní dotace byla stanovena max. na 746 090,40 Kč. Zahájení projektu je k 1. 7. 2011 a ukončení nejpozději do 30. 6. 2012. Účelem dotace je vzdělávání vedoucích pracovníků (zaměstnanců uvedených v §115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kteří se budou vzdělávat pouze v kurzech akreditovaných pro vedoucí pracovníky. Dále budou vzděláváni sociální pracovníci a to v rámci celoživotního vzdělávání v kurzech akreditovaných pro sociálního pracovníka a pracovníci v sociálních službách, kteří se zúčastní v rámci celoživotního vzdělávání pouze kurzů akreditovaných pro pracovníka v sociálních službách.
Návrh řešení Dne 13. 11. 20112 byla na běžný účet Kraje Vysočina poukázána částka ve výši 51 005,84 Kč. Jedná se o 4. část dotace z celkového objemu finančních prostředků uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 431/2011.
Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši 51 005,84 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, o částku 43 354,96 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233;
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, o částku 7 650,88 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 43 354,96 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233 s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 650,88 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233 s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace o částku 51 005,84 Kč na financování projektu Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věci č. 431/2011 ze dne 15. 6. 2011.
Odpovědnost OSV, EO, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz