Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-72

RK-39-2012-72.doc  RK-39-2012-72pr01.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-39-2012-72
NázevNávrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
Zpracoval V. Říhová Obdržálková, K. Nedvědová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDne 18. 7. 2012 Kraj Vysočina uzavřel smlouvy o dílo s dodavateli propagačních předmětů na základě nadlimitní veřejné zakázky.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je třeba aktualizovat Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty, včetně přílohy č. 1, která definuje konkrétní nabídku propagačních předmětů.

Navržená vnitřní úprava umožňuje Kraji Vysočina účelně a hospodárně vynakládat veřejné prostředky a toto vynakládání efektivně kontrolovat.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty dle materiálu RK-39-2012-72, př. 1.

Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech v samostatné působnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty, dle materiálu RK-39-2012-72, př. 1.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 1. 1. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz