Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-61

RK-39-2012-61.doc  RK-39-2012-61pr01.pdf  RK-39-2012-61pr02.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-39-2012-61
NázevOdprodej výpočetní techniky
Zpracoval K. Nedvědová, T. Mrázková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuPan hejtman MUDr. Jiří Běhounek obdržel dne 7. 11. 2012 dopis paní Marie Bohuslavové, která byla členkou Zastupitelstva Kraje Vysočina ve volebním období let 2008 až 2012. Dopis je přílohou tohoto materiálu č. 1 (RK-39-2012-61, př. 1). Obsahem je žádost o možnost odkoupení notebooku, který paní Marie Bohuslavová užívala jako zastupitelka Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje radě kraje rozhodnout uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-39-2012-61, př. 2.

Rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kompetenci rady kraje.
StanoviskaOdbor informatiky nemá k návrhu usnesení připomínky.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-39-2012-61, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz