Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-58

RK-39-2012-58.doc  RK-39-2012-58pr01.pdf  RK-39-2012-58pr02.doc  RK-39-2012-58pr03.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-39-2012-58
NázevGrantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
Zpracoval M. Rojková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0368/04/2012/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 - jedním ze schválených projektů byl projekt Města Pelhřimov, evidenční číslo FV00301.0020. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 27. 07. 2012 (materiál RK-39-2012-58, př. č. 3).
Zástupce příjemce dotace se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu projektu, předkládaná změna projektu spočívá ve zlepšení využití stávajícího výpočetního výkonu TC ORP Pelhřimov na základě nasazení technologie virtualizace aplikací pomocí technologie Citrix XenApp jak je uvedeno v materiálu RK-39-2012-58, př. 1. Změna technologie by nijak neovlivnila hodnocení projektu směrem dolů.
Návrh řešení Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a doporučit zastupitelstvu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu
RK-39-2012-58, př. 2.
StanoviskaOddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.

Projekt je zaevidován v systému eDotace - ID FV00301.0020.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu
RK-39-2012-58, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz