Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-57

RK-39-2012-57.doc  RK-39-2012-57pr01.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-39-2012-57
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, obdržela nabídku účelového peněžního daru od fyzické osoby jako poděkování za poskytnou péči členovi rodiny. Jedná se o částku 30 000 Kč určenou na nákup vybavení interního oddělení nemocnice.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2012-57, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2012-57, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2012-57, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 1. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz