Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-43

RK-39-2012-43.doc  RK-39-2012-43pr01.pdf  RK-39-2012-43pr02.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-39-2012-43
NázevNávrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuV roce 2010 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi Krajem Vysočina jako dlužníkem a Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) jako věřitelem. Ze strany EIB byla na základě této smlouvy otevřena úvěrová linka ve výši 500 mld. Kč. Úvěr je možné čerpat formou jednotlivých částí (tranší) v minimální výši 125 mil. Kč. Kraj Vysočina doposud vyčerpal úvěr 250 mil. Kč, a sice v roce 2010 125 mil. Kč a v roce 2012 dalších 125 mil. Kč. Úvěr byl čerpán na realizaci projektu Infrastruktura Vysočina B. Dle stávajícího znění úvěrové smlouvy bylo možné úvěr čerpat maximálně do 30. 11. 2012. Protože banka nabízí velmi solidní úvěrové podmínky, a to zejména ve výši úroků, Kraj Vysočina požádal o prodloužení možnosti čerpání úvěru o 1 rok.
Návrh řešení Ze strany EIB byl v současné době kraji předložen konkrétní návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o financování, jejíž podstatou je poskytnutí úvěru 500 mil. Kč na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B. Dodatek č. 1 mění termín konečného čerpání úvěru ze dne 30. 11. 2012 na 30. 11. 2013 a konečný termín na dokončení projektu na 31. 12. 2013. Banka dále navrhuje upravit článek 1.05B a 3.01B tak, aby nedocházelo k záporným úrokům. Ostatní ustanovení Smlouvy o financování zůstávají nezměněny.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k předloženému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o financování dle materiálu RK-39-2012-43, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz