Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-39

RK-39-2012-39.doc  RK-39-2012-39pr01.xls
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-39-2012-39
NázevInformace o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky.
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPodle Čl. 5, odst. 16) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 6/12 ze dne 20. 3. 2012, informuje věcně příslušný odbor radu kraje o uzavření dodatku smlouvy, který byl, z důvodu změny podstatných náležitostí, uzavřen v průběhu plnění veřejné zakázky.

Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá souhrn dodatků uzavřených z důvodu změny podstatných náležitostí u veřejných zakázek na stavební práce. Podrobný výčet uzavřených dodatků, včetně důvodů jejich uzavření, je uveden v materiálu RK-39-2012-39, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o dodatcích uzavřených odborem dopravy a silničního hospodářství v průběhu plnění dotčených veřejných zakázek dle materiálu RK-39-2012-39, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o dodatcích uzavřených v průběhu plnění veřejné zakázky odborem dopravy a silničního hospodářství dle materiálu RK-39-2012-39, př. 1.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz