Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-35

RK-39-2012-35.doc  RK-39-2012-35pr01.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-39-2012-35
Název012-35 Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina.
Zpracoval J. Němec, P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 20. 11. 2012 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina žádost Jihomoravského kraje o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. Jihomoravský kraj žádá Kraj Vysočina o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Žádost Jihomoravského kraje je přílohou materiálu RK-39-2012-35, př. 1. Jedná se o linku, která bude pravidelně provozována od 9. 12. 2012 (termín změn jízdních řádů veřejné vnitrostátní linkové dopravy vyhlášený Ministerstvem dopravy).
Návrh řešení Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který nabyl účinnosti od 1. 7. 2010, stanovil v § 3 odst. 2, že kraj může zajišťovat dopravní obslužnost v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v rozsahu linky 335 Tišnov - Olší - Drahonín - Sejřek - Nedvědice
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v rozsahu linky335 Tišnov - Olší - Drahonín - Sejřek - Nedvědice.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz