Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-26

RK-39-2012-26.doc  RK-39-2012-26pr01.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-39-2012-26
NázevZměna usnesení 0755/17/2012/RK
Zpracoval P. Effenberková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1884/36/2012/RK ze dne 6. 11. 2012 bylo rozhodnuto uzavřít mimo jiné smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na majetku kraje se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400. U pořadového čísla 8, přílohy č. 1, materiálu RK 33-2012-15, akce: V. Losenice, úpravy a rozšíření DS 9 RD k.ú. Velká Losenice, došlo k neúplnému uvedení dotčených pozemků věcným břemenem, a to dle chybně vyplněné žádosti o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze strany žadatele, tj společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400. V žádosti byl uveden pouze pozemek par. č. 2893/5 v k.ú. Velká Losenice. Společnost E.ON Distribuce, a.s. podala žádost o doplnění dalšího pozemku, který bude dotčen věcným břemenem, a přeschválení v radě Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit usnesení 1884/36/2012/RK tak, že u pořadového čísla 8, přílohy č.1, materiálu RK-36-2012-15 bude doplněn k původnímu pozemku par. č. 2893/5 v k. ú. Velká Losenice dotčenému věcným břemenem další pozemek, jež je také dotčen věcným břemenem a to pozemek par. č. 2/47 v k. ú. Velká Losenice.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1884/36/2012/RK tak, že, v materiálu RK-36-2012-15, př. 1 se u pořadového čísla 8 k pozemku par. č. 2893/5 v k. ú. Velká Losenice doplňuje další pozemek par. č. 2/47 v k. ú. Velká Losenice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 4. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz