Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-21

RK-39-2012-21.doc  RK-39-2012-21pr01.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-39-2012-21
NázevKoupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o odkoupení pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev.
Na OM se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov, která při kontrole zjistila, že pozemky par. č. 1542/33 a par. č. 2609/7 v k. ú. a obci Horní Cerekev v areálu KSÚSV, provoz Pelhřimov v Horní Cerekvi, jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s nimi má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
OM požádal dopisem ze dne 8. 7. 2009 o bezúplatný převod pozemků par. č. 1542/33 a par. č. 2609/7 v k. ú. Horní Cerekev.
Je ve veřejném zájmu, aby pozemky určené pro činnost a provoz KSÚSV byly ve vlastnictví kraje Vysočina jako vlastníka areálu.
Jelikož se však nejedná o veřejně přístupné komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., ale o komunikace účelové, které jsou součástí uzavřeného areálu cestmistrovství KSÚSV, není dle sdělení ÚZVM ze dne 10. 5. 2011 možný bezúplatný převod.
ÚZSVM připravuje záměr prodeje Kraji Vysočina a navrhuje kupní cenu za pozemky par. č. 1542/33 a par. č. 2609/7 v celkové výši 36 700 Kč.
Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Horní Cerekev na LV č. 60000.
Návrh řešení OM navrhuje koupit pozemky par. č. 1542/33 o výměře 317 m2, ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 2609/7 o výměře 417 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví ČR do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 36 700 Kč, tj. 50 Kč/m2.
Uvedené pozemky jsou v uzavřeném areálu KSÚSV, cestmistrovství Pelhřimov v Horní Cerekvi, nebudou sloužit jiným účelům, nebudou pronajímány ani užívány ke komerčním účelům.
Kupní smlouva není předkládána, nebyla dosud prodávajícím předložena, ale bude se jednat o standardní smluvní vztah.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt tyto pozemky z vlastnictví ČR do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 36 700 Kč.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s nabytím uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 1542/33 o výměře 317 m2, ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 2609/7 o výměře 417 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 36 700 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 18. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz