Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-111

RK-39-2012-111.doc  RK-39-2012-111pr01.doc  RK-39-2012-111pr02.doc
Číslo materiálu111
Číslo jednacíRK-39-2012-111
NázevMezinárodní smlouva o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 2012- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz