Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-106

RK-39-2012-106.doc  RK-39-2012-106pr01.doc
Číslo materiálu106
Číslo jednacíRK-39-2012-106
NázevNávrh Dodatku č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Zpracoval J. Merunková, O. Kameníková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuOdbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vypracoval v prvním pololetí roku 2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (dále jen Zásady ), které byly schváleny zastupitelstvem kraje dne 20. června 2006 usnesením č. 0294/04/2006/ZK.
Po zpracování všech materiálů nezbytných k notifikační proceduře bylo dne 19. července 2006 prostřednictvím Ministerstva zemědělství zasláno Evropské komisi oznámení o nové veřejné podpoře Kraje Vysočina, která je zaevidovala dne 26. července 2006 pod č. N 502/2006.
Vzhledem k zvýšenému čerpání finančních prostředků na hospodaření v lesích v letech 2010, 2011 a 2012 a vývoji alokace finančních prostředků v rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Zemědělství - Lesní hospodářství navrhujeme úpravu Zásad.
Návrh řešení Platné Zásady ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 navrhuje odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství upravit formou Dodatku č. 6 obsaženého v materiálu RK-39-2012-106, př. 1.
StanoviskaMateriál byl konzultován s členem Rady Kraje Vysočina Zdeňkem Chládem.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu
RK-39-2012-106, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 2012- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz