Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-105

RK-39-2012-105.doc  RK-39-2012-105pr01.xls  RK-39-2012-105pr02.doc
Číslo materiálu105
Číslo jednacíRK-39-2012-105
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
ZpracovalO. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0294/04/2006/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06 (dále jen Zásady ). Tyto Zásady byly notifikovány Evropskou komisí a připomínky byly zapracovány do Dodatku č. 1, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 2. 2007 usnesením č. 0053/01/2007/ZK, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 18. 12. 2007 usnesením č. 0505/07/2007/ZK s účinností dnem 1. 1. 2008, upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 23. 3. 2010 usnesením č. 0118/02/2010/ZK s účinností dnem 23. 3. 2010, upraveny Dodatkem č. 4, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0575/07/2010/ZK s účinností dnem 1. 1. 2011 a upraveny Dodatkem č. 5, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0605/07/2011/ZK s účinností dnem 1. 1. 2012. Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5.
Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, ve znění Dodatku
č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen dotace ) je uveden v materiálu RK-39-2012-105, př. 1 a v materiálu RK-39-2012-105, př. 2. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-39-2012-105, př. 1 ve výši 100 416 Kč a dle materiálu RK-39-2012-105, př. 2 ve výši 36 950 Kč.
Materiál RK-39-2012-105, př. 2 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 k rozhodnutí Radě Kraje Vysočina podle materiálu RK-39-2012-105, př. 2. Rada Kraje Vysočina doporučuje materiál RK-39-2012-105, př. 1 k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádostí Oznámením o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaOdbor informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace pod ID ZZ00009.1740 - ZZ00009.1742.

Ekonomický odbor nemá připomínky. Aktuální stav rezervy v kapitole Zemědělství, § 103X, položka Lesní hospodářství určené na příspěvky na hospodaření v lesích je 145 250 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-39-2012-105, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu
RK-39-2012-105, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2012- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz