Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-101

RK-39-2012-101.doc  RK-39-2012-101pr01.pdf
Číslo materiálu101
Číslo jednacíRK-39-2012-101
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Hotelová škola Třebíč
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Hotelové školy Třebíč (dále jen škola) o souhlas s dlouhodobou výpůjčkou dle Zásad Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina .
Škola předložila návrh smlouvy o dlouhodobé výpůjčce výčepního zařízení včetně příslušenství a chladícího zřízení od firmy Heineken Česká republika, a.s., se sídlem Krušovice (dále firma), které bude umístěno v Učňovské restauraci Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou a bude využito pro výuku žáků. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu neurčitou.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce výčepního zařízení včetně příslušenství a chladícího zařízení dle materiálu RK-39-2012-101, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce výčepního zařízení včetně příslušenství
a chladícího zařízení dle materiálu RK-39-2012-101, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Třebíč.
Termín 2012- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz