Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-05

RK-39-2012-05.doc  RK-39-2012-05pr01.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-39-2012-05
NázevPředání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stavbou II/405 Brtnice - Zašovice
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina byl investorem stavby II/405 Brtnice - Zašovice . Po dokončení stavby proběhlo s vlastníky zastavěných pozemků jejich majetkoprávní vypořádání. V současné době jsou vykoupené pozemky v katastrálních územích Brtnice, Nová Brtnice, Rychlov u Kněžic a Zašovice vedeny na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky pod stavbou II/405 Brtnice - Zašovice v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-05, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2012-05, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz