Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-03

RK-39-2012-03.doc  RK-39-2012-03pr01.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-39-2012-03
NázevZahájení jednání o majetkoprávním vypořádání pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/36061 v k. ú. Týn u Třebíče.
Na OM se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč (dále jen KSÚSV) s žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemku par. č. 701/24 v k. ú Týn u Třebíče a obci Třebíč, který je zastavěn tělesem silnice III/36061. Při namátkové kontrole KSÚSV, detašované pracoviště Třebíč bylo zjištěno, že pozemek par. č. 701/24 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč je zastavěn tělesem silnice č. III/36061. Těleso silnice je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Vlastníkem pozemku par. č. 701/24 je Město Třebíč. K zastavění došlo již v minulosti, převodem by došlo k majetkoprávnímu narovnání stavu, tj. vlastník stavby bude vlastníkem zastavěného pozemku.
Pozemek je veden na listu vlastnictví 10001 pro k. ú. Týn u Třebíče a obec Třebíč u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje zahájit jednání s městem Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč o bezúplatném převodu pozemku par. č. 701/24 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíče do vlastnictví Kraje Vysočina.
V případě schválení převodu pozemku v zastupitelstvu kraje bude následně upraven rozsah majetku předávaného k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zahájit jednání o darování pozemku z vlastnictví města Třebíče do vlastnictví kraje.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKSÚSV, pracoviště Třebíč dala podnět k zahájení jednání o darování pozemku.
ODSH souhlasí se zahájením jednání.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s Městem Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, o darování pozemku par. č. 701/24 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíče do vlastnictví Kraje Vysočina
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz