Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-19

RK-35-2012-19.doc  RK-35-2012-19pr01.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-35-2012-19
NázevProhlášení k žádosti o platbu projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je prohlášení skutečností při předložení žádosti o platbu projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice dle materiálu RK-35-2012-19, př. 1. Projekt Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice byl podpořen v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravuje závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu, jejíž nedílnou součástí jsou i prohlášení vedoucího partnera, Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2012-19, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2012-19, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz