Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-52

RK-34-2012-52.doc  RK-34-2012-52pr01.pdf  RK-34-2012-52pr02.pdf  RK-34-2012-52pr03.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-34-2012-52
NázevSmlouva s Českým olympijským výborem a Českou olympijskou, a.s. o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
Zpracoval P. Panovec
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuNa základě výběrového řízení a rozhodnutí Výkonného výboru Českého olympijského výboru ze dne 27. června 2012 bylo pořadatelství Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže v ČR (dále jen Hry) přiděleno Kraji Vysočina (viz. materiál RK-34-2012-52, př. 2).
Český olympijský výbor a Česká olympijská, a.s. se na přípravách her podílí organizačně i finančně. Příspěvek těchto organizací činí 2 000 tis. Kč. Práva a povinnosti příjemce i poskytovatele upravuje návrh smlouvy (materiál RK-34-2012-52, př. 3). Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Manuál Olympiády dětí a mládeže (materiál RK-34-2012-52, př. 1).
Návrh řešení OŠMS, po prostudování podmínek smlouvy a posouzení reálnosti uváděných termínů, navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít předmětnou smlouvu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 dle materiálu RK-34-2012-52, př. 3 a materiálu RK-34-2012-52, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. prosinec 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz