Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-19

RK-34-2012-19.doc  RK-34-2012-19pr01.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-34-2012-19
NázevRozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje v oblasti intervence 2.1 Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ) projekty: Rozšíření datového skladu kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07024), Digitalizace a ukládání (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07161), Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07124), Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07159), Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07160). V oblasti intervence 3.4 IOP Kraj Vysočina realizuje projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07849).
Dne 29. 6. 2012 rozeslalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR příjemcům podpory dopis, ve kterém upozornilo, že od 1. 7. 2012 dochází ke změně delegovaných činností v oblasti intervence 2.1 a 3.4 IOP z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) a Centrum pro regionální rozvoj.
V souvislosti se změnou delegovaných činností si musel příjemce dotace požádat o ukončení stávajícího rozhodnutí o poskytování dotace Ministerstva vnitra ČR (dle ustanovení § 14 odst. 14 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je možné provést ve vydaném rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínkách tohoto změnu rozhodnutí pouze na základě žádosti příjemce).
Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1316/27/2012/RK požádala o změnu ukončení platnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace (usnesení č. 1316/27/2012/RK - rada kraje žádá v souladu s ustanovením § § 14 odst. 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, o změnu ukončení platnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálů RK-27-2012-49, př. 2, RK-27-2012-49, př. 3, RK-27-2012-49, př. 4,
RK-27-2012-49, př. 5, RK-27-2012-49, př. 6, RK-27-2012-49, př. 7;ukládá Odboru analýz a podpory řízení, Odboru informatiky a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Oznámení o změně dle materiálů RK-27-2012-49, př. 2, RK-27-2012-49, př. 3,
RK-27-2012-49, př. 4, RK-27-2012-49, př. 5, RK-27-2012-49, př. 6, RK-27-2012-49, př. 7, Centru pro regionální rozvoj ČR).
Návrh řešení Kraj Vysočina obdržel návrhy nového Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke schválení. Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina vydané MMR ČR pod č.j. 31916/2012-91/1 dle materiálu RK-34-2012-19, př. 1
Dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina vydané MMR ČR pod č.j. 31916/2012-91/1 dle materiálu RK-34-2012-19, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina vydané MMR ČR pod č.j. 31916/2012-91/1 dle materiálu RK-34-2012-19, př. 1.
Odpovědnost, odbor informatiky
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz