Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-41

RK-02-2012-41.doc  RK-02-2012-41pr01.xls
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-02-2012-41
NázevInformace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
Zpracoval J. Jež
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci dle ustanovení Čl. 2 odst. 5 Pravidel Rady kraje Vysočina
pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 16/10 (dále jen Pravidla rady kraje ) o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných dle Pravidel Rady kraje.
Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 jsou uvedeny v materiálu RK-02-2012-41, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč uvedených v materiálu RK-02-2012-41, př. 1, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro Oblast regionálního rozvoje, v období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč uvedených v materiálu RK-02-2012-41, př. 1, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro Oblast regionálního rozvoje, v období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011.
Odpovědnost ORR
Termín 10. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz