Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-17

RK-02-2012-17.doc  RK-02-2012-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-02-2012-17
NázevPovýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2011 - kapitola Evropské projekty
Zpracoval H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1996/40/2011/RK pověřila rada kraje Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, které kraj obdržel ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 13. 12. 2011 do 31. 12. 2011 s tím, že radě kraje bude v měsíci lednu 2012 předložen přehled o použití poskytnutých dotací.
Ekonomický odbor v období od 13. 12. 2011 do 31. 12. 2011 obdržel tyto účelově určené prostředky na zvláštní účty EU:

1. Dotace na zvláštní účet RECOM CZ-AT
Dne 14. 12. 2011 byla připsána na zvláštní účet projektu RECOM CZ-AT dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 16 466,80 Kč. Přijatá dotace bude použita k financování dalších výdajů projektu.

2. Dotace na zvláštní účet IP Sociální prevence
Dne 16. 12. 2011 byla připsána na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 38 750 322,15 Kč. Přijatá dotace bude použita k financování dalších výdajů projektu.

3. Dotace na zvláštní účet Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
Dne 20. 12. 2011 byla připsána na zvláštní účet projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny dotace z ROP JV ve výši 3 983 826,07 Kč. Vzhledem k tomu, že projekt byl ukončen 30. 9. 2011, byla dotace v celé výši převedena do Fondu strategických rezerv.

4. Dotace na zvláštní účet III/03810 Hesov - mosty
Dne 29. 12. 2011 byla připsána na zvláštní účet projektu III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008 dotace z ROP JV ve výši 3 162 581,09 Kč. Vzhledem k ukončení projektu byla dotace v celé výši převedena do Fondu strategických rezerv.

5. Dotace na zvláštní účet Pavilon matka a dítě TR
Dne 29. 12. 2011 byla připsána na zvláštní účet projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč dotace z ROP JV ve výši 10 303 404,17 Kč. Vzhledem k ukončení projektu byla dotace v celé výši převedena do Fondu strategických rezerv.

6. Dotace na zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba
Dne 29. 12. 2011 byla připsána na zvláštní účet projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba dotace z ROP JV ve výši 42 656 014,25 Kč. Dle Smlouvy č. 136P/2011 uzavřené se SFDI bude SFDI vrácena částka ve výši 8 080 563,86 Kč, kterou SFDI poskytl na předfinancování projektu. Zůstatek dotace ve výši 34 575 450,39 Kč byl převeden do Fondu strategických rezerv.
Návrh řešení Ekonomický odbor radě kraje navrhuje:
- vzít na vědomí finanční prostředky přijaté na zvláštní účty v období od 13. 12. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-02-2012-17;
- schválit rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu
RK-02-2012-17, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
přehled o dotacích přijatých v závěru roku 2011 na zvláštní účty dle materiálu
RK-02-2012-17;
schvaluje
rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-02-2012-17, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín leden 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz