Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-41-2011-60

RK-41-2011-60.doc  RK-41-2011-60pr01.doc  RK-41-2011-60pr02.doc  RK-41-2011-60pr03.doc  RK-41-2011-60pr04.xls
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-41-2011-60
NázevKoncepce eHealth na období let 2013 - 2015
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0395/09/2010/RK schválila rada kraje koncepci eHealth kraje Vysočina 2009 -
2013. Na základě předloženého plánu byly zrealizovány aktivity pro rok 2011. Odbor zdravotnictví předkládá na vědomí radě přehled aktivit v souladu s Akčním plánem na rok 2011 v souladu se schválenou koncepcí eHealth kraje Vysočina 2009 - 2013 dle materiálu RK-41-2011-60, př. 2 a RK-41-2011.60, př. 3 a koncepci eHealth pro období let 2012 - 2015 dle materiálu RK-41-2011-60, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí přehled aktivit v souladu s Akčním plánem na rok 2011 v souladu se schválenou koncepcí eHealth kraje Vysočina 2009 - 2013 dle materiálu RK-41-2011-60, př. 2 a RK-41-2011.60, př. 3 a schválit koncepci eHealth pro období let 2012 - 2015 dle materiálu RK-41-2011-60, př. 1.
StanoviskaOdbor informatiky - souhlasí s navrženou koncepcí a plánem aktivit v oblasti eHealth. Odbor informatiky provedl vyhodnocení dosavadního rozvoje informačních technologií a dalšího IT zázemí, které je nezbytné pro úspěšnou realizaci projektových záměrů eHealth. Vyhodnocení se opírá o míru naplnění Standardu vybavenosti ICT příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Obecně lze konstatovat pozitivní, ale pomalý trend zlepšení vybavenosti zdravotnických organizací. Detailnější porovnání míry naplnění standardu v nemocnicích spolu se zvýrazněním a okomentovanými rizikových míst z pohledu OI je obsaženo v příloze č. 4. materiálu.
Z rizik je nutno zdůraznit zejména dlouhodobě neřešené stáří koncových stanic, výrazné podhodnocení personálu IT zejména v Nemocnici Pelhřimov a pozastavenou realizaci projektu NIS IZS na ZZS.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
přehled aktivit v souladu s Akčním plánem na rok 2011 v souladu se schválenou koncepcí eHealth kraje Vysočina 2009 - 2013 dle materiál RK-41-2011-60, př. 2 a RK-41-2011.60, př. 3;
schvaluje
koncepci eHealth pro období let 2012 - 2015 dle materiálu RK-41-2011-60, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor informatiky
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz