Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-52

RK-34-2011-52.doc  RK-34-2011-52pr01.doc  RK-34-2011-52pr02a.doc  RK-34-2011-52pr02b.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-34-2011-52
NázevSměrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval J. Hadravová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení nové verze Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ).
Dne 15. 12. 2009 schválilo usnesením č. 0547/07/2009/ZK ( Zastupitelstvo kraje
schvaluje Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost ve znění materiálů ZK-07-2009-45, př. 1 a ZK-07-2009-45, př. 2;
zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve znění materiálů ZK-07-2009-45, př. 1 a ZK-07-2009-45, př. 2. ) Zastupitelstvo kraje Vysočina Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen Směrnice ZS ) a zmocnilo provádět radu kraje formální úpravy.
Kraj Vysočina se zavázal v Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále také Dohoda ) schválené radou kraje dne 20. 11. 2007 usnesením č. 1575/33/2007/RK ( Rada kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle materiálu
RK-33-2007-18, př. 1. ) k souladu Směrnice ZS s Manuálem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také Manuál OP VK ).
V souvislosti se změnou názvu Kraje Vysočina byly provedeny v celé Směrnici i jejích přílohách rozsáhlé úpravy. Přehled dalších podstatných změn je obsahem materiálu
RK-34-2011-52, př. 1. Vzhledem k vysokému počtu úprav a doplnění již nejde o formální úpravy Směrnice a proto je nezbytné schválit novou Směrnici.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle RK-34-2011-52, př. 2 a zmocnit radu kraje provádět formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-34-2011-52, př. 2;
* zmocnit radu kraje provádět formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz