Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-51

RK-34-2011-51.doc  RK-34-2011-51pr01.doc  RK-34-2011-51pr02.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-34-2011-51
NázevPoskytnutí daru na úhradu nákladů spojených s pořádáním oslavy Svátku seniorů
Zpracoval J. Kumpa, L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila firma Sun Drive Communications s. r. o. s žádostí o poskytnutí příspěvku na akci Svátek seniorů, která proběhla dne 2. 10. 2011 v prostorách City parku v Jihlavě. Firma Sun Drive tuto akci již dva roky zajišťuje v Jihomoravském kraji v rámci probíhajícího projektu Jihomoravského kraje - Senior pasy. Vzhledem ke spolupráci na úseku rodinných pasů na Vysočině se firma obrátila s nabídkou uspořádání akce i v Kraji Vysočina. Již od roku 1998 připadá na den 1. října Mezinárodní den seniorů. Právě 1. října 1998 byl totiž Organizací spojených národů a jejím tehdejším generálním tajemníkem Kofi Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů.
Celkový rozpočet akce je ve výši 327 600 Kč, viz materiál RK-34-2011-51, př. 2.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje poskytnutí daru ve výši 75 000 Kč. Darovací smlouva je součástí materiálu RK-34-2011-51, př.1.
StanoviskaOE - stanovisko bude doplněno na jednání RK.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Sociální věci § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 75 000 Kč firmě Sun Drive Communications s.r.o., Haraštova 370/22, 620 00 Brno, IČ: 26941007, dle materiálu RK-34-2011-51, př. 1.
Odpovědnost OSV, EO
Termín 15. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz