Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-48

RK-34-2011-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-34-2011-48
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí plánuje do konce roku 2011 kromě aktivit zaměřených na vzdělávání ředitelů a klíčových pracovníků realizovat ještě setkání pěstounských rodin Kraje Vysočina, kde obsahem těchto setkání je poradenská činnost spojená se společenským a sportovním programem. Z kapitoly Sociální věci jsou hrazeny také výdaje na organizování akcí např. Srdce na dlani, ale i výdaje, které v minulých letech financovány nebyly, např. výdaje na zpracování analýz vzdělávacích potřeb v příspěvkových organizacích, výdaje v rámci transformace ÚSP Jinošov (zpracování studie) či výdaje v rámci zrušeného Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace (úhrada některých faktur). K realizaci plánovaných aktivit v roce 2011 bude odbor sociálních věcí potřebovat ještě 400 tis. Kč. Tyto finanční prostředky je možné pokrýt v rámci kapitoly Sociální věci, konkrétně z § 4357 Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 400 tis. Kč při současném snížení § 4357 Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti o částku 400 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 400 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 400 000 Kč na realizaci plánovaných aktivit odboru sociální věci.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz