Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-43

RK-34-2011-43.doc  RK-34-2011-43pr01.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-34-2011-43
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2011
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem Kraje Vysočina byl dne 14. 12. 2010 usnesením 0513/07/2010/ZK schválen v rámci rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - příspěvek na věcné výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina (dále jen SDH ) v celkové výši 6 000 000 Kč. Tato částka se skládá z příspěvků na soutěže (1 680 000 Kč) a na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2011 (4 320 000 Kč).
Většina příspěvku na požární ochranu byla již rozdělena v první polovině letošního roku. Nerozdělena zůstala pouze rezerva ve výši 94 000 Kč, která byla v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2011 do konce září 2011. Rozdělení rezervy dle těchto zásad navrhuje ředitel HZS Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje na základě podkladů HZS Kraje (RK-34-2011-43, př. 1) rozdělení rezervy ve výši 94 000 Kč vybraným obcím Kraje Vysočina za účelem udržení akceschopnosti jejich jednotek požární ochrany:
- obec Olešná, IČO: 00515761 20 000 Kč;
- obec Světnov IČO: 00545031 5 000 Kč;
- obec Krásněves, IČO: 00545210 3 000 Kč;
- obec Lipnice nad Sázavou, IČO: 00267813 10 000 Kč;
- obec Babice, IČO: 00375357 10 000 Kč;
- obec Třebenice, IČO: 00545627 9 000 Kč;
- obec Radostín nad Oslavou, IČO: 00295248 9 000 Kč;
- obec Nevcehle, IČO: 00286303 10 000 Kč;
- obec Kozlov, IČO: 00267660 5 000 Kč;
- obec Kamenná Lhota, IČO: 00267619 5 000 Kč;
- obec Třeštice, IČO: 42634547 8 000 Kč.

Navržený způsob rozdělení příspěvku je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2011.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav rezervy na kapitole Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část na akceschopnost jednotek požární ochrany činí 94 000 Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00198.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2011 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 94 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
* obec Olešná, IČO: 00515761 20 000 Kč;
* obec Světnov IČO: 00545031 5 000 Kč;
* obec Krásněves, IČO: 00545210 3 000 Kč;
* obec Lipnice nad Sázavou, IČO: 00267813 10 000 Kč;
* obec Babice, IČO: 00375357 10 000 Kč;
* obec Třebenice, IČO: 00545627 9 000 Kč;
* obec Radostín nad Oslavou, IČO: 00295248 9 000 Kč;
* obec Nevcehle, IČO: 00286303 10 000 Kč;
* obec Kozlov, IČO: 00267660 5 000 Kč;
* obec Kamenná Lhota, IČO: 00267619 5 000 Kč;
* obec Třeštice, IČO: 42634547 8 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz