Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-42

RK-34-2011-42.doc  RK-34-2011-42pr01.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-34-2011-42
NázevSmlouva o výpůjčce - pracoviště Pelhřimov
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá E. Janoušková, K. Kotrba
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad Kraje Vysočina užívá v bývalém objektu okresního úřadu v Pelhřimově tři kanceláře pro zabezpečení výkonu činností 5 zaměstnanců kraje (odbor ekonomický a odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství). Užívání je realizováno dle smlouvy o výpůjčce, která byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2012 (schváleno usnesením č. 1681/35/2009/RK ze dne 24.11.2009).
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor územní pracoviště Pelhřimov předložil návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor, který se uzavírá z důvodů předání budovy do příslušnosti hospodařit České správě sociálního zabezpečení. Tímto dodatkem vstupuje do uzavřené smlouvy jako půjčitel ČR - ČSSZ, který bude od 1.10.2011 provádět vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor. Všechny ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dodatkem nedotčena.
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor podle materiálu RK-34-2011-42, př.1
Rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor podle materiálu
RK-34-2011-42, př. 1.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz