Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-41

RK-34-2011-41.doc  RK-34-2011-41pr01.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-34-2011-41
NázevSmlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá E. Janoušková, K. Kotrba
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina užívá na základě smlouvy o nájmu od 1. 1. 2011 nebytové prostory v bývalém objektu okresního úřadu Tolstého 15 v Jihlavě (schváleno usnesením č. 2035/40/2010/RK ze dne 21.12.2010). V objektu je pracoviště krajského úřadu odboru sociálních věcí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodů sjednocení zúčtovacích postupů pro všechny uživatele objektu předložil upravenou nájemní smlouvu na užívání nebytových prostor na dobu od 1. listopadu do 31. prosince 2011. Částka nájemného se nemění.
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě dle materiálu RK-34-2011-41,př 1.
Rozhodování o uzavírání smluv o nájmu je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor podle materiálu
RK-34-2011-41, př. 1.
Odpovědnost oddHS
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz