Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-33

RK-34-2011-33.doc  RK-34-2011-33pr01.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-34-2011-33
NázevFinanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací městům s památkami UNESCO.
Vysočina je krajem s největším počtem památek světového kulturního dědictví UNESCO. Tato skutečnost je marketingově využívána ve prospěch celého kraje, na druhé straně i jednotlivá města mají řadu povinností, které souvisejí s vyššími požadavky na ochranu a prezentaci těchto památek. Proto Kraj Vysočina každoročně již od roku 2003 přispívá městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou finanční dotací na trvalou a systémovou podporu památek UNESCO na svém území.
V letošním roce bylo po jednání se zástupci měst UNESCO navrženo poskytnout dotaci na zapojení jednotlivých měst do systému Panorama. Jedná se o vysílací program České televize, který nabízí pohledy panoramatických kamer z různých oblastí naší republiky. Města UNESCO by byla prezentována v letním období od 1. 5. do 31. 10. ve vysílací době programu ČT2 každý den, dále na internetovém portálu www.holidayinfo.cz; na evropském internetovém portálu www.feratel.com; na webových portálech Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace, sdružení České dědictví UNESCO i na internetových stránkách jednotlivých měst.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou ve výši 260 tis. pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací světového kulturního dědictví UNESCO, v letošním roce na finanční spoluúčast pro zařazení měst do systému Panorama České televize (Vzorová smlouva o poskytnutí dotace viz materiál RK-34-2011-33, př. 1).
Vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky nejsou pro rok 2011 zahrnuty v rozpočtu kapitoly Kultura, navrhujeme provést rozpočtové opatření snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva a zvýšením rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturní památek.
StanoviskaOdbor informatiky
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00196.
Ekonomický odbor
V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 na kapitole Kultura, v části Další možné požadavky OKPPCR v roce 2011 je uveden požadavek finančních prostředků na podporu měst s památkami UNESCO. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva po jednání RK č. 33/2011 dne 11. 10. 2011 činí 23 032 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout v roce 2011 dotaci městům Telč IČO 00286745, Třebíč IČO 00290629 a Žďár nad Sázavou IČO 00295841 ve výši 260 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO s určením na finanční spoluúčast pro zařazení měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou do systému Panorama České televize na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-34-2011-33, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 780 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 780 tis. Kč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 31.12.2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz