Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-31

RK-34-2011-31.doc  RK-34-2011-31pr01.doc  RK-34-2011-31pr02.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-34-2011-31
NázevRozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
Zpracoval E. Tomášová, K. Lisa
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1750/38/2008/RK rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč , usnesením č. 1369/29/2009/RK dodatek č. 1 této smlouvy, usnesením č. 0768/15/2010/RK dodatek č. 2 této smlouvy a usnesením č. 0788/17/2011/RK dodatek č. 3 této smlouvy.
Návrh řešení Radě kraje je předkládán ke schválení dodatek č. 4 ke smlouvě. Usnesením 1451/28/2011/RK vzala rada kraje na vědomí změnu projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč z projektu nezakládajícího veřejnou podporu na projekt zakládající veřejnou podporu . V rámci tohoto dodatku dochází ke změně projektu na projekt zakládající veřejnou podporu .
Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV dle materiálu RK-34-2011-31, př. 1 a RK-34-2011-31, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč dle materiálů RK-34-2011-31, př. 1 a RK-34-2011-31, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz