Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-16

RK-34-2011-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-34-2011-16
NázevZměna usnesení 0476/06/2010/ZK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu usnesení zastupitelstva kraje, kterým bylo rozhodnuto nabýt spoluvlastnické podíly pozemků z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0476/06/2010/ZK rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2010-28,př.1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina. Jednalo se mimo jiné o spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Chlístov u Okrouhlice. Jedná se o tyto pozemky: zjednodušená evidence- původ PK par. č. 1619/7, par. č. 1619/8 a par. č. 1619/69. V tomto katastrálním území proběhla před uzavřením převodní smlouvy digitalizace a pozemky ve zjednodušené evidenci byly nahrazeny pozemky v katastru nemovitostí jiných parcelních čísel. Dle předloženého srovnávacího sestavení parcel se pozemky nahrazují takto: ZE-původ PK 1619/7 - nově par. č. 1921/17, ZE-původ PK par. č. 1619/8 - nově par. č. 1921/18 a ZE-původ PK par. č. 1619/69 - nově par. č. 1921/16. Jedná se o totožné pozemky, pouze mají nové označení.
Návrh řešení OM navrhuje změnit původní usnesení tak, že pozemky vedené ve zjednodušené evidenci budou nahrazeny pozemky v katastru nemovitostí s novými parcelními čísly.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0476/06/2010/ZK tak, že označení pozemků ZE- původ PK par. č. 1619/7, par. č. 1619/8 a par. č. 1619/69 bude změněno na pozemky par. č. 1921/17, par. č. 1921/18 a par. č. 1921/16. Výměry i spoluvlastnické podíly zůstávají totožné.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0476/06/2010/ZK tak, že v materiálu
ZK-06-2010-28, př. 1 se pozemky ZE- původ PK par. č. 1619/7, par. č. 1619/8 a par. č. 1619/69 v k.ú. Chlístov u Okrouhlice nahrazují pozemky par. č. 1921/17, par. č. 1921/18 a par. č. 1921/16 v k.ú. Chlístov u Okrouhlice s tím že výměra pozemků i spoluvlastnický podíl se nemění.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. listopadu 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz