Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-08

RK-34-2011-08.doc  RK-34-2011-08pr01.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-34-2011-08
NázevPřijetí daru pozemku v k. ú. Golčův Jeníkov
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší nabytí pozemku v k. ú. Golčův Jeníkov do vlastnictví kraje.
Odbor majetkový obdržel od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídku na darování spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku par. č. 2207/12 ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov zastavěného silnicí III/33834, který úřad získal k hospodaření odúmrtí.
Návrh řešení OM navrhuje přijmout dar nabízeného pozemku. Jedná se fakticky o majetkoprávní vypořádaní pozemku, které nebylo provedeno s jeho bývalým vlastníkem. Pozemek bude využit k činnosti příspěvkové organizace kraje KSÚSV. V případě přijetí daru bude dodatkem zřizovací listiny předán do hospodaření uvedené organizace. Darovací smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout dar nabízeného pozemku.
StanoviskaS nabytím pozemku souhlasí KSÚS Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod i odvětvový odbor.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku par. č. 2207/12 ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín listopad 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz