Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-86

RK-25-2011-86.doc  RK-25-2011-86pr01.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíRK-25-2011-86
NázevUdělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) hodlá uzavřít podnájemní smlouvu na podnájem nebytových prostor, které podnájemce hodlá využít k instalaci a provozování bankomatu.
Dle ustanovení čl. 2. odst. 2 písm. c) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 15. 9. 2009 č. 10/09 je příspěvková organizace oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvu na svěřený majetek nebo majetek ve vlastnictví organizace na dobu delší než jeden rok za předpokladu, že nebude narušen chod organizace nebo znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu, ke kterému je organizace zřízena. Nemocnice požádala svého zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením této podnájemní smlouvy, a to na dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy.
Návrh řešení Vzhledem k možnosti podnájmu nepotřebných nebytových prostor doporučuje odbor zdravotnictví Radě Kraje Vysočina souhlasit s uzavřením podnájemní smlouvy dle materiálu RK-25-2011-86, př. 1.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy dle materiálu RK-25-2011-86, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz