Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-85

RK-25-2011-85.doc  RK-25-2011-85pr01.doc  RK-25-2011-85pr02.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíRK-25-2011-85
NázevDodatky ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s.
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1240/25/2010/RK rada kraje souhlasila s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s. do výše limitu 20 mil. Kč. Následně usnesením č. 1369/28/2010/RK rada kraje souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s. do výše limitu 30 mil. Kč, který však nemocnice neuzavřela. Usnesením č. 0396/05/2010/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo o převzetí ručitelského závazku až do výše 30 mil. Kč ode dne podpisu smlouvy, tj. od
30. 9. 2010 do 31. 12. 2025. Platnost Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s. končí dnem 12. 8. 2011.
Návrh řešení Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace požádala o předložení dodatků ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s. do výše limitu 20 mil. Kč na jednání Rady Kraje Vysočina. Nemocnice trvalé čerpání úvěru nepředpokládá, prodloužení smlouvy je pouze z důvodu případného řešení mimořádných finančních situací. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s. se týká prodloužení účinnosti smlouvy do 13. 8. 2012 dle materiálu RK-25-2011-85, př. 1. Neboť nemocnice nesouhlasila s poplatkem za opakované poskytnutí úvěru (uzavření smlouvy) ve výši
20 tis. Kč, předložila GE Money Bank, a. s. dodatek č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru, ve které je poplatek za opakované poskytnutí úvěru (uzavření smlouvy) stanoven v nulové výši. Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením dodatků ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s. do výše limitu 20 mil. Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s. dle materiálu RK-25-2011-85, př. 1 a materiálu RK-25-2011-85, př. 2.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, OZ
Termín 15. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz