Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-84

RK-25-2011-84.doc  RK-25-2011-84pr01.doc
Číslo materiálu84
Číslo jednacíRK-25-2011-84
NázevŽádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) obdržela nabídku na bezplatné zapůjčení 4 ks televizních přijímačů, jejichž vypůjčení by zvýšilo komfort
a spokojenost hospitalizovaných pacientů v LDN Moravské Budějovice. Navrhovaná doba výpůjčky je 6 let.
Dle ustanovení čl. 2. odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 15. 9. 2009 č. 10/09 je příspěvková organizace oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat smlouvu o výpůjčce na majetek, který organizace potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena, na dobu delší než jeden rok. Proto nemocnice požádala svého zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Smlouva o výpůjčce je uvedena v materiálu RK-25-2011-84, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě souhlasit s výpůjčkou dlouhodobého majetku dle materiálu RK-25-2011-84, př. 1.
StanoviskaOddělení právního a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s výpůjčkou dlouhodobého majetku dle materiálu RK-25-2011-84, př. 1.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace; OZ
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz