Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-83

RK-25-2011-83.doc  RK-25-2011-83pr01.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíRK-25-2011-83
NázevŽádost o schválení smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) si pronajímá na základě smlouvy o výpůjčce přístroj INNOVANCE PFA-200 pro laboratoř HTO.
Dle ustanovení čl. 2. odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 15. 9. 2009 č. 10/09 je příspěvková organizace oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat smlouvu o výpůjčce na majetek, který organizace potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena, na dobu delší než jeden rok. Nemocnice uzavřela smlouvu o výpůjčce přístroje na jeden rok a nyní požádala svého zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce přístroje, která by byla uzavřena na dobu pěti let.
Návrh řešení Vzhledem k bezplatnému vypůjčení přístroje odbor zdravotnictví navrhuje Radě Kraje Vysočina souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-25-2011-83, př. 1.
StanoviskaOddělení krajského a živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-25-2011-83, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz