Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-80

RK-25-2011-80.doc  RK-25-2011-80pr01.xls
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-25-2011-80
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 10/09 ze dne
15. září 2009 podala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku.
Ředitel nemocnice rozhodl o vyřazení nepotřebného majetku Servoventilátor EDAM; rok pořízení 1989.
Výše uvedený majetek byl nemocnici bezúplatně převeden dne 1. 6. 2009. Servoventilátor je zastaralý, nefunkční a neopravitelný.
Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje. O nepotřebný majetek nikdo neprojevil zájem.
Po vyřazení bude majetek odevzdán do sběrných surovin.
Návrh řešení S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu Servoventilátor EDAM; rok pořízení 1989.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz