Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-77

RK-25-2011-77.doc  RK-25-2011-77pr01.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-25-2011-77
NázevSouhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuOdbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, písemnou žádost o vydání předchozího písemného souhlasu zřizovatele k uzavření darovací smlouvy na přijetí účelově určeného finančního daru od firmy Johnson & Johnson s. r. o. za účelem odborného vzdělávání zdravotního personálu
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 2 odst. 1 písm. k) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 15. 9. 2009 č. 10/09 může příspěvková organizace nabýt darem do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. Funkci zřizovatele v tomto případě plní Rada Kraje Vysočina.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje udělit předchozí souhlas k uzavření darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2011-77, př. 1.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2011-77, př. 1.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz