Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-76

RK-25-2011-76.doc  RK-25-2011-76pr01.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-25-2011-76
NázevSouhlas k nabytí majetku dědictvím pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, předložila písemnou žádost o udělení souhlasu k nabytí majetku dědictvím na základě Usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne
18. 7. 2011 dle materiálu RK-25-2011-76, př. 1.
V souladu s § 27 odst. 5 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt majetek děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout.
Návrh řešení Na základě § 27 odst. 5 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s nabytím majetku formou dědictví pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 977 613,93 Kč.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s nabytím majetku formou dědictví Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 977 613,93 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz