Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-74

RK-25-2011-74.doc  RK-25-2011-74pr01.doc  RK-25-2011-74pr02.doc  RK-25-2011-74pr02upr1.doc  RK-25-2011-74pr03.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-25-2011-74
NázevInformace o zřízení Projektu implementace ERP systému ve zdravotnických zařízených zřizovaných krajem Vysočina
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuOdbor zdravotnictví průběžně naplňuje programovou část Zdravotního plánu kraje Vysočina.
V rámci priority č. 3: EKONOMIKA ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU bylo jednou z aktivit odboru zdravotnictví pořízení jednotného ekonomického systému pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina.
Dne 7. 7. 2011 došlo mezi dodavatelskou firmou a zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina k podpisům Smluv o dílo na Implementaci ERP systému a Smluv o poskytování služeb na Údržbu, podporu a rozvoj ERP systému .
Na základě tohoto aktu je nutná koordinace a metodické vedení zdravotnických zařízení při implementaci ERP systému.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví ve spolupráci s koordinátorem pro e-Health a odborem informatiky navrhl řediteli krajského úřadu jmenování pracovního týmu - Implementace ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-25-2011-74, př. 2. S koordinátorem pracovního týmu byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti dle materiálu RK-25-2011-74, př. 1. Finanční výdaje budou pokryty z paragrafu 3599, položka 5021.
StanoviskaOdbor informatiky se na realizaci projektu podílí a souhlasí s předloženým materiálem.
Odbor ekonomický materiál s informací o zřízení výše uvedeného Projektu bere na vědomí.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* informaci o jmenování pracovního týmu Implementace ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina;
* informaci o spolupráci Ing. Tomáše Hamra ze společnosti Conceptica s.r.o. se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, IČO 27578348, s pracovním týmem pro Implementaci ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina;
ukládá
MUDr. Jiřímu Běhounkovi, Zdeňku Ryšavému a Ing. Bc. Martinu Hyskému spolupracovat s pracovním týmem pro Implementaci ERP ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz