Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-69

RK-25-2011-69.doc  RK-25-2011-69pr01.doc  RK-25-2011-69pr02.doc  RK-25-2011-69pr03.doc  RK-25-2011-69pr04.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-25-2011-69
NázevProjekty C-Plus a Clusters-Cord
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Centrem pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj při realizaci projektů C-Plus a Clusters-Cord.
Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj (dále jen CVVI) oslovilo Kraj Vysočina s nabídkou spolupráce při realizaci projektů C-Plus a Clusters-Cord, které CVVI realizuje se svými partnery v rámci Operačního programu Central Europe viz materiály RK-25-2011-69, př. 1 a RK-25-2011-69, př. 2. Kraji Vysočina je nabídnuta účast v projektu jako pozorovateli, finanční náklady s touto pozicí nese partner projektu, tj. CVVI. Tento navrhovaný postup je v souladu s příručkami pro žadatele Operačního programu Central Europe viz materiál RK-25-2011-69, př. 3.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina zapojit se do realizace projektů C-Plus a Clusters Cord jako pozorovatel a za tímto účelem uzavřít smlouvu viz materiál RK-25-2011-69, př. 4.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci s Centrem pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj dle materiálu RK-25-2011-69, př. 4.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz