Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-60

RK-25-2011-60.doc  RK-25-2011-60pr01.doc  RK-25-2011-60pr02.doc  RK-25-2011-60pr03.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-25-2011-60
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Zpracoval M. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-25-2011-60, př. 1. Žádost o souhlas je předložena po předložení projektové žádosti. Zdůvodnění je v materiálu RK-25-2011-60, př. 3.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-25-2011-60, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Kancelář Grémia ředitelů souhlasí s projektovým záměrem Základní školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11.

Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje:
K projektovému záměru ZŠ Moravské Budějovice, Dobrovského 11, nemá odbor regionálního rozvoje připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Připraveni do života dle materiálu RK-25-2011-60, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 20. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz