Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-46

RK-25-2011-46.doc  RK-25-2011-46pr01.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-25-2011-46
NázevRozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - projekt II/353 Bohdalov - obchvat
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuNa základě auditu provedeného Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále ÚRR ROP JV ) bylo zjištěno porušení podmínek, za kterých byla poskytnuta dotace projektu II/353 Bohdalov - obchvat. Předmětem zjištění je zahrnutí výdajů na stavební práce spojené s osetím travou mezi způsobilé výdaje v rámci příslušné žádosti o platbu.
Dne 4. 6. 2009 byla na ÚRR ROP JV podána žádost o posouzení způsobilosti uvedených stavebních prací, následně byla schválena příslušná žádost o platbu. Dne 21. 12. 2009 byla dotace připsána na účet projektu. Audit ÚRR ROP JV však rozhodl, že uvedené výdaje nesplňují charakter víceprací a měly tak být zahrnuty mezi nezpůsobilé výdaje. V této souvislosti ÚRR ROP JV požaduje vrácení poskytnutých peněžních prostředků ve výši 1 298 187 Kč zpět do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí povinnost odvodu ve výši 1 298 187 Kč týkající se poskytnutých peněžních prostředků projektu II/353 Bohdalov - obchvat. Finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod z kapitoly Evropské projekty, ze zvláštního účtu určeného na financování projektu II/353 Bohdalov - obchvat.
StanoviskaEkonomický odbor:
Finanční prostředky budou odvedeny do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod z kapitoly Evropské projekty, ze zvláštního účtu určeného na financování projektu II/353 Bohdalov - obchvat.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
odvod peněžních prostředků z kapitoly Evropské projekty, ze zvláštního účtu projektu II/353 Bohdalov - obchvat, do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na základě Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu
RK-25-2011-46, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 14. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz